Historier från ingenstans

by Glädjekällor

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €4 EUR

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  This is a jewel case format of the split , just limited to 30 pieces include signature of C.L.

  Includes unlimited streaming of Historier från ingenstans via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €10 EUR or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 6 Glädjekällor releases available on Bandcamp and save 40%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Wilted, Lämna Mig Inte, Historier från ingenstans, Värdelös, Svartsjuk stagnering, and Alltid Glömma - Aldrig Minnas. , and , .

    €7.74 EUR (40% OFF)

   

1.
2.
3.
4.

about

Split With 'Verdun'.
Historier från Ingenstans was recorded between autumn of 2011/ spring 2012 in Åkarp, southern Sweden
Recorded, mixed and mastered by C.L & Martin Rundström
Additional vocals by Marina Hansson

credits

released October 24, 2013

tags

license

all rights reserved

about

Glädjekällor Lund, Sweden

One Man Band Formed in 2010 by C.L.

contact / help

Contact Glädjekällor

Streaming and
Download help

Track Name: Glädjekällor - Flykten från verkligheten
Jag plågar mig själv, på kommando, rekryterar, med eld och iskallt järn.
Rekryterar, rekryterar.
Skadar mig själv på ett iskallt sätt!
Jag vill inte de här men tvingas på kommando, på kommando
Rekryterar på ett mentalt och fysisk plan.
Skadar mig själv på ett plågsamt sätt.


Och du som vandrar i natten på en landsväg ooh dränera dig själv.
Och du som länge gett upp hoppet om ditt öde ooh gör slut på dig själv.


Hjälp mig härifrån, hjälp mig, gör slut på detta lidande.
Skicka mig härifrån, skicka mig härifrån.
I stundens talande tystnad, en tyst minut.
På kommando, jag ska härifrån, på kommando.
Jag ska härifrån!

English translation:

I torment myself, on command, recruits, with fire and ice cold iron.
Recruit, recruit.
Hurt myself in a cold way!
I do not want these but forced on the command, the command
Recruits on a mental and physical planes.
Hurt myself in a painful way.


And you who walk in the night on a highway ooh drain yourself.
And you who have long given up on your destiny ooh does away with yourself.


Help me out of here, help me, put an end to this suffering.
Send me away, send me away.
In the hour-speaking silence, a minute's silence.
On command, I'm going from here, on command.
I'm going from here!
Track Name: Glädjekällor - Två meter ner
Dedicated Jonas "B" Bergqvist

Jag ser mitt liv spelas upp på en duk gjord av aska
Musiken är ett oväsen som återspeglar stadens plågande skrik
Berättelsen handlar om en evig längtan, som snart skall tas vid
I ett totalt vakuum omges jag av maskar och jord, två meter ner under marken


På en enslig grusväg vandrar min vålnad, i suktan efter lycka
Kylan skär in i skeletett och raserar allt i dess väg
Stjärnorna har förevigt slocknat, och solen lär aldrig mer titta fram
Jag återvänder dit jag egentligen hör hemma, två meter ner under marken


I ett tillstånd vaknar jag, av ångest och depressioner
Någon läkan finns inte till, den utspolad i det tomma intet
Mitt huvud skriker och min kropp rycker till i detta hänsynslösa dunkla tillstånd
Men jag är medveten om att inatt blir min kropp äntligen fri!


Två meter ner under marken... Jag är äntligen fri!

Eng. translation:

I see my life is played on a screen made of ashes
The music is a noise that reflects the city's tormenting screams
The story is about an eternal longing, soon to be taken at
In a total vacuum surrounded me by worms and soil, two feet below the ground


On a lonely dirt road walking my ghost, in languish for happiness
The cold cuts into the bones and destroys everything in its path
The stars are forever extinguished, and Sun learns never to look forward
I return to where I really belong, two meters below the ground


In a state I wake up, of anxiety and depression
Someone sheets are not, the utspolad in the thin air
My head is screaming and my body jerks in this ruthless dark state
But I am aware that tonight is my body finally free!


Two meters under the ground ... I'm finally free!
Track Name: Glädjekällor - Vi har bara varandra
Jag älskar dig - Jag hatar dig
Jag beundrar dig - Jag avskyr dig
Jag smeker dig - Jag skadar dig
Jag värmer dig - Jag kyler dig


Jag är kärlek - Jag är hat
Jag är lycka - Jag är sorg
Jag är eufori - Jag är melankoli
Jag är glädje - Jag är förtvivlan

Eng. translation:

I love you - I hate you
I admire you - I hate you
I caress you - I hurt you
I warm you - I cools you

I'm love - I'm hate
I'm happy - I'm sad
I'm euphoric - I'm melancholy
I'm happy - I'm despair
Track Name: Glädjekällor - Älska din nästa
Av längtan är jag plågad om natten
I huvet hörs en sargad röst
Mina tankar är ett oändligt tidvatten
Som sköljer över ifrån nordöst!


I dess likgiltiga gestalt finner jag mitt tomrum
Jag skall dränka din kropp i bensin och sedan le när du dör, ditt avskum
Dekadensens ljuva doft driver mig hänsynslöst, till detta förbannade dårskap
Men det var trots allt du som lade grund och förpassa detta besannade djävulskap


Jag dväljs av lyckans drogande känslor
Jag har funnit någonting
Trots ett liv just bakom lås och galler
Så känner jag nu ingenting

Eng. translation:

Of longing, I am tormented by night
In your head, you hear a wounded voice
My mind is an endless tide
Which passes over from the northeast!


In its indifferent character, I find my vacuum
I will drench your body in gasoline and then smile when you die, you scum
Decadence sweet scent is driving me reckless, this cursed folly
But it was after all, you who laid the foundation and consign this came true devilry


I dwell of fortune drew sensation
I have found something
Despite a life right behind locks and bars
So now I feels nothing